Proč tolik lidí kouří marihuanu?

Proč tolik lidí kouří marihuanu?

autor: | Srp 29, 2021 | Kouření, Konopí | 0 komentářů

Marihuana byla užívána už několik stovek let před naším letopočtem v jihovýchodní Asii. A nebylo to pouze díky jejím pozitivním účinkům na zdraví. Ty jsou sice neoddiskutovatelné, ale tráva byla a je v mnoha koutech světa považována také za jednu z mnoha přírodních drog, pomáhajících nalézt osvícení.

Zkouřený Šiva? To není žert

Marihuana má hodně blízko k hinduismu, ačkoliv pod výrazem vijaye, kterým je označovaná ve védských spisech, by ji asi nikdo nehledal. Kupodivu to bylo dokonce velevýznamné božstvo Šiva, kdo kouřil trávu a s touto rostlinou seznámil i lidi.

Skutečnost, že marihuana bývá v Indii spojována právě se Šivou, je důkaz, jaké vážnosti se těšila. Byla a je tam velmi důležitá pro duchovní život a dokonce je součástí posvátných nápojů a speciálních dýmek. Ostatně tráva byla používána různými kulturami v různých formách. Pojídala se, kouřila, ale také se z ní dělala mast.

V buddhistických spisech se můžete dočíst, že ji užíval i Buddha. Během stavů hluboké meditace pojídal ji a její semena. Kdo ví, jestli mu k osvícení pomohly právě meditace nebo marihuana. Nejméně kvůli léčebným účinkům bylo konopí používáno také ve starém Egyptě a v Jeruzalémě pár století před Kristem.

Konopí zdomácnělo skoro všude

I v novodobějších západních tradicích má marihuana své neotřesitelné místo. Je pro nás spjatá zejména s magií, alchymií nebo také pohanskými rituály. Většinou se v těchto případech užívala a užívá ve formách mastí. Tato rostlinka hrála roli i v čarodějnických procesech. Z jejího používání byla například nařčena i Johanka z Arku.

Každá kultura má v minulosti svou šamanskou tradici, ve které hrají přírodní drogy významnou roli. Šamani tyto rostliny znali a využívali stavy změněného vědomí a mystických prožitků, které dokážou navodit. Využití těchto rostlin se liší podle místa výskytu. V Amazonii je běžná ayahuasca, u nás zase podobně posloužil durman nebo lysohlávky. Konopí je už dlouho tak rozšířené, že ho většina duchovních a šamanských systémů světa přijala za své.

Pomůže vám uvidět, co je v životě důležité

Konopí sice působí jako většina drog individuálně, ale velká část jeho kuřáků se shodne na několika bodech. Tráva jim přináší do života klid a mír. Mnoho z nich postupně došlo na to, že hmotný svět neznamená až tolik, jak se nám zdá. Díky tomu si uvědomili hlubší rozměr existence a stali se v běžném životě méně svázanější a zastrašenější zdánlivými problémy. Marihuana rozšiřuje vědomí a zvyšuje naši vnímavost, dalo by se říct, že vylepšuje intuici.

Tyto změny se projevují u dlouhodobějších kuřáků, ale i jednorázové pokouření trávy může přinést stavy, které kuřáka obohatí. Uvolní se jeho kreativita a tok myšlenek se zrychlí. Mohou se objevit nečekané a originální nápady, vynořuje se inspirace. Často dochází i k pochopení zajímavých existenciálních souvislostí.

Pro úplnost je však třeba říci, že kouření marihuany nemusí mít pouze pozitivní dopady. Její dlouhodobé užívání s sebou také může nést pasivitu a velmi laxní přístup ke světu, kdy se kuřák už nedokáže smysluplně zařadit a realizovat ve společnosti. To je odvrácená tvář duchovní hodnoty této drogy.


Zdroje obrázků:
https://www.flickr.com/photos/rachaelvbender/13877754323/
https://www.flickr.com/photos/domiguel/8708436605/